МЕДИЈСКО ХУМАНИТАРНО – ЕДУКАТИВНО, КРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ “АНСАМБЛ СРЦЕ” МБ 28198914

ПИБ 109434481

МБ 28198914  

Број рачуна 200-2922980101011-20

Шифра и назив претежне делатности 9499

Адреса 18421 Д. Трнава

Лице одговорно за потписивање рачуна Драган Пејчић

Контакт +381 63 8219559

Назив медија СРЦЕ ИНФО

Регистарски број ИН 000815