May 24, 2022

Srce Info

Prokuplje

Пројекти

,,На крима маште”, ,,У ритму града”, ,,Хуманитарни караван”, ,,Бирај речи, неписменост спречи”, ,,Да упознам једни друге” и други

Ani dešudujto emisija katar, istorija, ćhib em rromani kultura, talo alav ” TE PINDJARA JEK AVERE”, ka dikha: – Rroma, lumijako them, – I rromani ćhib si djuvdi, – Nav Rrom, – 33. rromane avazura – Rromanipen, amari kultura, – Von ćeren te ava barrarutne so sam Rroma, – Aven e terne. У дванаестој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”, гледаћемо: – Роми, народ света, – Ромски језик је жив, – Име Ром, – 33. ромска гласа, – Ромипен, наша култура, – Они нас чине поносним што смо Роми, – Долазе млади. Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Ani dešujekto emisija katar, istorija, ćhib em rromani kultura, talo alav ” TE PINDJARA JEK AVERE”, ka dikha: – Rroma lumijako them, – So si averutne ki rromani thaj ke avera ćhiba, – CIKNO RROMANO – SRBIKAN ALAVARI, – Rromano krisi, – EM ME SEM RROM – Livija Jaroka, – AMARE POETURA – Mehmed Šaćip. У једанаестој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”, гледаћемо: – Роми, народ Света – Ромски језик и разлика са другим језицима, – МАЛИ РОМСКО – СРПСКИ РЕЧНИК, – Ромски суд обичајних права, – И ЈА САМ РОМ – Ливија Јарока – РОМСКИ ПЕСНИЦИ – Мехмед Шаћип. Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Ani akaja dešto emisija katar, istorija, ćhib em rromani kultura, talo alav ” TE PINDJARA JEK AVERE”, ka dikha: – Historija kagar Rromane ćidipa – Rroma rromologura palo Rade Uhlik, – CIKNO RROMANO – SRBIKANO ALAVARI – Prandipe ke Rroma, – EM ME SEM ROM – Žoselino Kubiček, – AMARE POETURA – Slavimir Demirović, У десетој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА СЕ УПОЗНАМО”, гледаћемо: – Istorija Romskih kongresa – Наследници РадеУхлика, – МАЛИ РОМСКО – СРПСКИ РЕЧНИК, – Удаја и женидба код Рома, – И ЈА САМ РОМ – Жоселино Кубичек – РОМСКИ ПЕСНИЦИ – Славимир Демировић Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Ani enjato emisija katar, istorija, ćhib em rromani kultura, talo alav ” TE PINDJARA JEK AVERE”, ka dikha: – Rroma ani Srbija, – Rade Uhlik, rromologo katar amare riga, – CIKNO RROMANO – SRBIKANO ALAVARI – Rromane bare djivesa, Kali Sara – Em me sem Rrom, Branislava Vajs, – Amare poetura, Trifun Dimić. У деветој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”, гледаћемо прилоге: – Роми у Србији, – РадеУхлик, ромолог са наших простора, – МАЛИ РОМСКО – СРПСКИ РЕЧНИК, – Ромски празници, Црна Сара, – И ја сам Ром, Бранислава Вајс, – Ромски песници, Трифун Димић. Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Ani ohtoto emisija katar, istorija, ćhib em rromani kultura, talo alav ” TE PINDJARA JEK AVERE”, ka dikha: – Rroma ko Balkan, – Miklošić, palo Pot, – CIKNO RROMANO – SRBIKANO ALAVARI – Rromane bare djivesa, Bibi – Em me sem Rrom, Antonio Mačado, – Amare poetura , Rajko Djurić. У осмој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА СЕ УПОЗНАМО”, гледаћемо прилоге: – Роми на Балкану, – Миклошић, наследник Пота, – МАЛИ РОМСКО – СРПСКИ РЕЧНИК, – Ромски празници, Биби, – И ја сам Ром, Антонио Мачадо, – Ромски песници, Рајко Ђурић. Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Ani eftato emisija katar, istorija, ćhib em rromani kultura, talo alav ” TE PINDJARA JEK AVERE”, ka dikha: – Rig savasa dromarida i norto kupa Rroma, – Emsemne uće sikade save djangljarde rromani ćhib, – CIKNO RROMANO – SRBIKANO ALAVARI, – Rromane bare djivesa, Erdelezi, – EM ME SEM RROM – Pablo Pikaso, – AMARE POETURA , Slobodan Berberski. У седмој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”, гледаћемо: – Правац кретања северне групе Рома, – Најзначајнији научници који су изучавали ромски језик, – МАЛИ РОМСКО – СРПСКИ РЕЧНИК, – Ромски празници, Ерделез, – И ЈА САМ РОМ, Пабло Пикасо, – РОМСКИ ПЕСНИЦИ, Слободан Берберски. Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Ani šofto emisija katar, istorija, ćhib em rromani kultura, talo alav ” TE PINDJARA JEK AVERE”, ka dikha: – Rig savasa dromarida i dakham kupa Rroma – Anglune rromane ramome lafura, – CIKNO RROMANO – SRBIKANO ALAVARI, – Sar prahonpe e Roma, – EM ME SEM RROM – Ava Gardner, – AMARE POETURA – Alija Krasnići. У шестој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”, гледаћемо: – Правац кретања јужне групе Рома, – Први текстови на ромском језику, – МАЛИ РОМСКО – СРПСКИ РЕЧНИК, – Обред сахрањивања код Рома, – И ЈА САМ РОМ – Ава Гарднер – РОМСКИ ПЕСНИЦИ – Алија Краснићи. Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Ani pandjto emisija кtar rromani historija, ćhib em kultura “Te pindjaram jek avere” ka dikha: – Katar sa nakhle e Roma, – Them ani Indija save si miv Rromendje, – Cikno rromano – srbikano alavari, – Rroma em paćape ano del, – Elvis Prisli, – Ljatif Demir. У петој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”, гледаћемо: – Путеви сеоба Рома, – Народ у Индији сродан Ромима, – Мали ромско – српски речник, – Роми и религија, – Елвис Присли, – Љатиф Демири Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Ani štarto emisija кtar rromani historija, ćhib em kultura “Te pindjaram jek avere” ka dikha: – Anglune phuva ke rromengo egzodus, – Katar avel i rromani ćhib, – Cikno rromano – srbikano alavari, – Nijam em kotora katar Rromanipen, – Em me sem Rrom; Jul Briner – Rromane poetura; Hedina Tahirović Sijerčić. У четвртој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” Да упознамо једни друге”, гледаћемо: – Прве земље егзедуса Рома, – Одакле долази ромски језик, – Мали ромско – српски речник, – Принципи и елементи ромске културе, – И ја сам Ром; Јул Бринер, – Ромски песници; Хедина Тахировић Сијерчић. Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Trito emisija Sastipe Romalen, ane akaja trito emisija ka ćera lafi katar: – RROMANI HISTORIJA, – RROMANI ĆHIB – Rromani ćhib nevar em akana, – CIKNO RROMANO – SRBIKAN ALAVARI ko alfabeti: ć, ćh, d, dj, – RROMIPEN, RROMANI KULTURA – Rromipen, rromani kultura, – EM ME SEM RROM – Ćarli Ćaplin, – RROMANE POETURA ANDAR SFRJ, Rajko Brajdić Šajnović – Slovenija – SO KA DIKHA ANI 4. __ EMISIJA У трећој емисији о историји, језику и култури Рома, под називом” ДА СЕ УПОЗНАМО”, гледаћемо: – РОМСКА ИСТОРИЈА, – РОМСКИ ЈЕЗИК – Ромски језик некад и сад, – МАЛИ РОМСКО – СРПСКИ РЕЧНИК на слово ћ, ћх, д, ђ, – РОМИПЕН, РОМСКА КУЛТУРА – Ромипен, ромска култура, – И ЈА САМ РОМ, Чарли Чаплин, – РОМСКИ ПЕСНИЦИ ИЗ СФРЈ, Рајко Брајдић Шајновић, Словенија Удружење МХЕКУ “АНСАМБЛ СРЦЕ” реализује пројекат ,,ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,ДА УПОЗНАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ”. Пројекат је финансијски подржало МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ANGLUNI EMISIJA-PRVA EMISIJA: “ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE”- ,,DA UPOZNAMO JEDNI DRUGE” Udruženje MHEKU “ANSAMBL SRCE” realizuje projekat “ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,DA UPOZNAMO JEDNI DRUGE”. U okviru ovog projekta realizuje 12 emisija o istoriji roma, jeziku, kulturi i poznatim romima. Projekat je finansijski podržalo MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

Udruženje MHEKU “ANSAMBL SRCE” realizuje projekat “ТЕ PINDŽARAM JEK AVERE” – ,,DA UPOZNAMO JEDNI DRUGE”. U okviru ovog projekta realizuje 12 emisija o istoriji roma, jeziku, kulturi i poznatim romima. Projekat je finansijski podržalo MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

,,Biraj reči, nepismenost spreči”

Po projektu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije Projekat realizuju Radio Srce i Srce marketing – Prokuplje ,,Biraj reči, nepismenost spreči” OŠ ,,Miloje Zakić” Kuršumlija Učesnici projekta Učenici Avramović Miljana Aleksić Vasilije Andrejić Andrijana Vukoičić Iva Gilić Simona Dimitrijević Lazar Dimitrijević Mina Jelić Miloš Lukić Sofija Marinković Tamara Marković Milica Milosavljević Neda Milosavljević Pavle Milosavljević Sofija Milosavljević Stefan Minić Sara Nikolić Luka Pavlović Milena Radovanović Ivan Simijonović Teodora Simonović Nina Tanasković Kristina Nastavnici: Ružica Bojović – profesor srpskog jezika Branislav Kostić – profesor muzičke kulture Dejan Sinđelić – profesor informatike Borivoje Petrović – pedagog škole Dušica Nikolić – profesor likovne kulture Nataša Miladinović – psiholog Direktor škole – Radica Jović

Po projektu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije Projekat realizuju Radio Srce i Srce marketing – Prokuplje ,,Biraj reči, nepismenost spreči” OŠ ,,Toplički heroji” Žitorađa Spisak učenika koji su učestvovali u projektu „Biraj reči, nepismenost spreči“ 1. Mladenović Mihajlo V-3 2. Milošević Iva V-3 3. Mitić Ivona V-3 4. Ranđelović Anđelina V-3 5. Stojiljković Ksenija V-3 6. Tasić Nađa V-3 7. Stojanović Teodora VI-3 8. Dinić Teodora VI-3 9. Krstić Ivona VI-3 10. Mičić Marko VI-3 11. Jovanović Danilo VII-2 12. Stevanović Aleksa VII-2 13. Cekić Darko VII-3 14. Marinković Jana VII-3 15. Zlatković Danica VII-4 16. Stojanović Dušan VII-4 17. Zekić Antonio VI-4 18. Stanisavljević Boško VI-4 19. Nikolić Ivana VII-5 20. Ranđelović Andrija VII-5 21. Zdravković Miladija VIII-4 22. Dinić Anastasija VIII-4 23. Milić Anastasija VIII-4 24. Milić Nikola VIII-4 25. Stanković Slobodan VIII-4 26. Veličković Emilija VIII-4 Spisak nastavnika 1. Todorović Zrela 2. Cvetković Danijela 3. Stamenković Dragoslava 4. Petković Miodrag Tatjana Mihajlović – pedagog Direktor škole Goran Stanojević

Po projektu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije Projekat realizuju Radio Srce i Srce marketing – Prokuplje ,,Biraj reči, nepismenost spreči” OŠ Ratko Pavlović Ćićko-Prokuplje Učesnici projekta Učenici Dragana Grbić Sofija Đurović Anđela Arsić Sara Stamenković Aleksandra Stojković Katarina Vukašinović Jana Jovanović Teodora Miladinović Milica Radovanović Luka Đordjević Vasilije Đurković Aleksandar Pešić Dalibor Đordjević Jašar Đukatani Kristijan Antanasković Jovan Mirković Direktor škole – Vesna Todorović, Pedagog i Psiholog – Miroslava Radenović i Svetlana Ćurčić, Nastavnica Srpskog jezika – Dragana Petrović

Po projektu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije Projekat realizuju Radio Srce i Srce marketing – Prokuplje ,,Biraj reči, nepismenost spreči” OŠ ,,Stojan Novaković” Blace Učesnici projekta Učenici: Anđela Matić Anđela Raičević Dimitrije Portić Mina Ristić Novak Ilić Anđela Milićević Anđela Knežević Aleksandra Timotijević Nikola Milaković Nevena Bogićević Jovana Radonjić Marko Jelić Kristina Miladinović Amor Ramadani Marija Jevtović Natalija Pavličević Bojana Ilić Nastavnik: Brankica Milić

Po projektu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije Projekat realizuju Radio Srce i Srce marketing – Prokuplje ,,Biraj reči,nepismenost spreči 1. Agušević Dušan 2. Bahtijarević Rina 3. Vasić Gabrijela 4. Denić Nikolina 5. Đokić Milan 6. Đokić Vitomir 7. Eminović Junuz 8. Ivković Aleksandra 9. Kandić Teodora 10. Memetović Marija l 1. Mijačić Nartalija 12. Milenković Jana 1 3. Milenković Sara 14. Milenković Katarina 15. Mitić Petar 16. Nikolić Nemanja 17. Petrović Danilo 18. Prelić Nikola 19. Radulović Natalija 20. Stanković Perar 21. Stevanić Sergej 22. Ctošić Marija 23. Tričkovih Aleksa Biraj reči, nepismenost spreči” OŠ ,,Milić Rakić Mirko” Prokuplje Profesori srpskog jezika Jasmina Dzipković, Drarana Stevanović

,, Na krilima mašte

16.05.2014. Pod nazivom „Na krilima mašte” Radio Srce organizovalo je humanitarnu priredbu u bioskopu „Toplica” a prikupljena novčana sredstva donirana su bolesnoj devojčici Danici Bošković. Na ovoj humanitarnoj priredbi glavni akteri bili su dečaci i devojčice iz našeg grada, pevači i muzičara iz Niže muzičke škole „Kornelije Stanković”, zatim Gradski dečiji hor i mnogi drugi uspešni mališani.

,,Humanitarni karavan” 

,,Humanitarni karavan” Galerija ,,Boža Ilić“ Prokuplje – Ansambl Srce i Radio Srce 09 jun.2016.

,,U ritmu grada”

Ansambl Radio Srce Humanitarni koncert za CDP Prokuplje-U ritmu grada 29.10.2015. Jovan Stanković, Andjela Milosavljević, Nataša Radović, Ema Popović, Tamara Radojević, Milenije Milenković, Stefan Petrović, Petar Joksimović, Pavle Joksimović, Milica Mijailović, Pola Spasojević, Tamara Simić, Stefan Petrović, Katarina Kalicanin, Milica Stamenković, Teodora Stanojević, Jovan Jovanović, Uros, Stefan, Danilo, Katarina i Andrijana, Pejcić Aleksandar, Maja Colić, Marija Prolović, Milica Prolović …

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube