МЕДИЈСКО ХУМАНИТАРНО – ЕДУКАТИВНО, КРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ “АНСАМБЛ СРЦЕ” 
МБ 28198914  
ПИБ 109434481 
Број рачуна 200-2922980101011-20
Шифра и назив претежне делатности 9499
Адреса 18421 Д. Трнава
Лице одговорно за потписивање рачуна
Драган Пејчић
Контакт +381 63 8219559
Назив медија СРЦЕ ИНФО
Регистарски број ИН 000815